کد خبر : 43909
تاریخ : 1400/5/9
گروه خبری : زیست بوم

تولید گاز طبیعی از زباله در کانادا

مقامات تورنتویی در تلاشند به‌زودی از سطل زباله‌های سبز شهر، گاز تجدیدپذیر تولید کرده و آن را به شبکه گاز طبیعی شهر اضافه کنند. این اقدام که در نوع خود در سراسر آمریکای شمالی بی‌سابقه خواهد بود دولت کانادا را در رسیدن به اهداف کربن صفر خود در زمینه توسعه پایدار شهری یاری خواهد داد علاوه بر این تولید گاز طبیعی از سطل زباله‌های تورنتو مدیریت ضایعات در شهر را بهبود خواهد بخشید، انتشار کربن در شهر را به حداقل خواهد رساند و تورنتو را به اولین شهر در استان انتاریو با اقتصاد مدور تبدیل خواهد کرد.

مدیران شهر کانادایی تورنتو طی چند دهه اخیر به‌طور مداوم کوشیده‌اند از طریق مدیریت صحیح ضایعات جامد قابلیت تولید انرژی سبز را افزایش دهند و از این طریق، نه تنها مصرف انرژی شهری را کاهش دهند، تولید گازهای گلخانه‌ای را نیز به حداقل برسانند. بدیهی است که نتیجه اقدامات این افراد می‌تواند مدیریت مواد زائد، کارآمدی اقتصاد و پیامدهای اجتماعی را بهبود ببخشد و در نهایت به اقتصاد مدور در شهر منجر شود.

در این راستا، امکاناتی برای ارتقای سیستم بیوگاز در مرکز خدمات مدیریت ضایعات جامد نصب شده است که به تولید گاز طبیعی از سطل‌های زباله کمک می‌کند و در نهایت مصرف گاز شهری و در نتیجه تولید آلاینده‌های هوا را به حداقل می‌رساند.

انبریج، شرکت نفت کانادایی واقع در انتاریو، بخش اعظم گاز طبیعی کشور را تأمین می‌کند و تاکنون به‌عنوان منبع ذخیره گاز طبیعی تورنتو نیز به حساب آمده است. مدیران تورنتو در نظر دارند بیوگاز حاصل از سطل‌های زباله را با گاز طبیعی شرکت انبریج ادغام کنند تا سوختی با کمترین سطح کربن را برای وسایل حمل و نقل شهر و همچنین جهت مصارف خانگی به ارمغان آورند.

از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی یکی از دغده‌های دولت تورنتو به‌شمار می‌رود که به‌طور پیوسته در تلاش است اثرات آن را بر زندگی شهری به حداقل برساند و از این طریق، سلامت و نشاط را به شهروندان هدیه کند. بدون شک تولید بیوگاز از سطل‌های زباله گام بلندی در جهت تولید سوخت با کمترین انتشار کربن خواهد بود و نه‌تنها به مقامات تورنتو در رسیدن به هدف صفر کربن تا سال 2050 کمک خواهد کرد شهر را در مسیر پایداری و کاهش اثرات جزایر گرمایی نیز قرار خواهد داد.

از همه مهم‌تر این‌که تولید گاز تجدیدپذیر از بیوگاز مزایای زیادی برای محیط زیست یک شهر دارد و می‌تواند به تولید کربن در آن خاتمه دهد.

مدیران تورنتو تخمین زده‌اند که پس از پیاده‌سازی کامل پروژه خود بتوانند هر ساله مقدار سه میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز تجدید‌پذیر تولید کنند که در پی آن، گازی ترکیبی برای مصرف شهر و وسایل حمل‌و‌نقل به وجود خواهد آمد که حدود هفت درصد آن از نوع تجدیدپذیر خواهد بود. جالب است بدانید که در نتیجه این اتفاق، هر سال از تولید 9 هزار تن کربن در شهر جلوگیری می‌شود که این امر می‌تواند در آینده نزدیک، تورنتو را به هدف صفر تولید کربن نزدیک کند.

مقامات پرجمعیت‌ترین شهر کانادا متعهد شده‌اند به‌زودی اقدامات خود برای تولید بیوگاز از سطل‌های سبز ضایعات جامد را آغاز کنند و بهره‌برداری از گاز تجدیدپذیر را تا اوایل سال 2022 برای شهروندان و رانندگان فراهم آورند. این افراد در حال حاضر به شناسایی فرصت‌هایی برای ارتقای گاز در سایر بخش‌های مدیریت ضایعات مشغول هستند اما از آغاز اقدامات خود برای پروژه جدید در آینده نزدیک خبر داده‌اند.

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/43909