کد خبر : 44278
تاریخ : 1400/5/17
گروه خبری : کشاورزی

7 دلیل برای لزوم برنامه‌ریزی استراتژیک در حفظ نباتات کشور

یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری در مدیریت حفظ نباتات در کشور ما برنامه‌ریزی است. به‌ویژه برنامه‌ریزی کلان و در سطح ملی که به اصطلاح برنامه‌ریزی راهبردی یا برنامه‌ریزی استراتژیک اتلاق می‌گردد. پایه این نوع برنامه‌ریزی بر اساس میزان درک مدیران از پتانسیل ها، موانع، نیازها، اثربخشی اقدامات و منافع تمام کسانی است که به‌نوعی با سازمان حفظ نباتات کشور در ارتباط هستند.

هفت دلیل مهم که بر اساس آن‌ها باید نسبت به انجام برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان حفظ نباتان کشور اقدام شود شامل موارد ذیل است:

1-تشدید تنش‌های اقلیمی ازجمله خشک‌سالی که در این شرایط لزوم آینده‌نگری و محیط نگری بیش از پیش در مدیریت تلفیقی آفات گیاهی ضروری می‌شود و این موضوع از ارکان اصلی برنامه‌ریزی استراتژیک حفظ نباتات کشور است.

2- با توجه به تغییرات اقتصادی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی در خصوص اثربخشی اقتصادی- اجتماعی اقدامات، لزوم به‌کارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با مسائل حفاظت گیاهان و امنیت غذایی بیشتر از گذشته ضروری می‌شود.

3- برنامه‌ریزی استراتژیک حفظ نباتات کشور در سطح سازمانی و ملی آماده‌سازی کشور جهت بهره‌گیری از فرصت‌های آینده و مواجهه با خطرات امنیت غذایی کشور است.

4-برنامه‌ریزی استراتژیک با کاهش هزینه‌ها، افزایش انگیزه کارکنان، مقابله با تهدیدها، تبدیل تهدید‌ها به فرصت ها، پیش‌بینی احتمال افزایش خسارت‌زایی عوامل گیاه‌پزشکی؛ بهبود کلی عملکرد ملی سازمان حفظ نباتات کشور را تضمین می‌کنند.

5- در برنامه‌ریزی استراتژیک اطمینان حاصل می‌شود که چالش‌های مهم و اساسی گیاه‌پزشکی کشور مورد توجه قرار گرفته و تهدیدات امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد تا آن‌ها را به فرصت‌های احتمالی تبدیل کنند.

6- برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان حفظ نباتات کشور را با یک استراتژی واحد با استفاده از هدف‌های روشن در سطح ملی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور هماهنگ می‌سازد.

7- بسیاری کشورهای اقتصادی پیشرو برنامه‌ریزی استراتژیک حفاظت از گیاهان را انجام داده‌اند و اثربخشی آن را در اقتصاد ملی اثبات نموده‌اند که به‌عنوان الگو می‌توانند در برنامه‌ریزی استراتژیک حفظ نباتات کشور بومی‌سازی شوند.

*مسعود لطیفیان، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/44278