کد خبر : 45578
تاریخ : 1400/6/17
گروه خبری : کشاورزی

خریداری یک هزار و 143 رأس دام مازاد عشایر در ایلام

مجتبی شیرخانی گفت: در یک ماه گذشته یک هزار و 143 رأس دام مازاد حذفی عشایر استان شامل 942 رأس میش و باقی آن بز بر اساس دستورالعمل و قیمت مصوب از عشایر خریداری و ذبح شده‌اند.

وی افزود: اکنون یک روز در میان 150 رأس دام در این کشتارگاه ذبح می‌شود؛ وزن زنده دام‌ها بالغ بر5/ 48 تن بوده و گوشت استحصالی از این دام‌ها بالغ بر 14/8 است که جهت ذخیره‌سازی به سردخانه دولتی شرکت پشتیبانی امور دام ایلام حمل شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام ایلام گفت: بنا است در گام اول 65 هزار رأس دام شامل 60 هزار رأس میش و 5000 راس بز در استان ایلام خریداری شود.

 

 

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/45578