کد خبر : 46672
تاریخ : 1400/7/12
گروه خبری : شهر

یک دکترای شهرسازی:

ارتقای اثربخشی طرح‌های شهری با تغییر رویکرد مدیران ممکن می‌شود

راما قلمبر دزفولی اظهار کرد: تحقق‌پذیری طرح‌های شهری امروزه چالشی اساسی پیش روی مدیریت شهری است چراکه کارآمد نبودن این طرح‌ها هم میزان هزینه و مدت زمان تهیه طرح را زیر سؤال می‌برد و هم حل معضلات شهری را به تأخیر می‌اندازد و پیچیده‌تر می‌کند.

وی افزود: به‌منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه نیاز است در زمان تهیه طرح و تدوین ضوابط و مفاد آن، به چگونگی پیاده‌سازی طرح و تطبیق آن با شرایط هر شهر توجه شود.

این دکترای شهرسازی با بیان اینکه تحقق‌پذیری طرح‌ها و برنامه‌های شهری در زمان تهیه طرح مورد توجه نیست، خاطرنشان کرد: قبل از تهیه طرح‌های شهری نیاز است حتماً بازنگری در نظام برنامه‌ریزی شهری انجام شود و بررسی لازم صورت بگیرد تا طرح‌ها بر اساس ویژگی‌های این نظام شهری تهیه شوند و بتوانند در آینده پاسخ مناسبی به معضلات شهری داشته باشند و نیازهای شهروندان را برآورده کنند.

قلمبر دزفولی تأکید کرد: متأسفانه امروزه عملاً شرایط تحقق‌پذیری طرح‌های شهری به خصوص در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار نمی‌گیرد که این خود کیفیت زندگی شهری را پایین می‌آورد در حالی که این حوزه‌ها در تعیین چشم‌انداز مناسبی از شهر تعیین‌کننده هستند.

وی تأکید کرد: قبل از هر چیز باید ساختار تهیه طرح‌ها و برنامه‌های شهری تغییر کند و طرح‌ها به صورت جامع‌تری تهیه شود، به نحوی که همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

این دکترای شهرسازی اضافه کرد: سپس به‌منظور افزایش تحقق‌پذیری طرح‌های شهری نیاز است پایش و سنجش در تمامی مراحل طرح از تهیه تا اجرا با دقت و توسط نهادی مستقل انجام شود که نیاز است در این خصوص راهکاری عملی از سوی مدیران ارائه شود.

قلمبر دزفولی اضافه کرد: چنین نهادی باید مستقل باشد تا بتواند بی‌طرفانه ارزیابی خود را نسبت به کارایی طرح‌ها و برنامه‌ها انجام دهد و البته در این راستا نیاز است بسترهای قانونی و فرهنگی مورد نیاز نیز فراهم آورده شود.

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/46672