کد خبر : 79192
تاریخ : 1402/11/16
گروه خبری : تعاون و اشتغال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خبر داد:

برقراری یارانه بیش از 36000 همدانی طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک

یوسف شعبانی اظهار کرد: براساس آخرین آزمون وسع‌سنجی دهک 180 هزار و 684 نفر معادل 58 هزار و 174 خانوار همدانی کاهش پیدا کرده و دهک 154 هزار و 103 نفر شامل 54 هزار و 455 خانوار افزایش داشته است.وی با بیان اینکه جمعیت فعلی استان همدان براساس یارانه‌بگیران یک میلیون و 808 هزار و 618 نفر معادل 618 هزار و 686 خانوار است، تصریح کرد: براساس توزیع جمعیت استان در دهک‌های 10 گانه، 155 هزار و 825 نفر در دهک نخست، 198 هزار و 900 نفر در دهک دوم، 225 هزار و 735 نفر در دهک سوم و 219 هزار و 675 نفر از جمعیت استان در دهک چهارم قرار دارند.

شعبانی با اشاره به اینکه خانوارهای مستقر در دهک‌های یک تا 10 وسع‌سنجی شدند، افزود: همچنین 207 هزار و 213 نفر در دهک پنجم، 199 هزار و 147 نفر در دهک ششم و 186 هزار و 789 نفر در دهک هفتم قرار دارند.

وی با بیان اینکه 176 هزار و 315 نفر از جمعیت استان همدان در دهک هشتم قرار دارند، ادامه داد: 152 هزار و 946 نفر در دهک نهم و 86 هزار و 703 نفر از جمعیت استان در دهک دهم قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به استقبال 10 تا 15 درصدی جامعه هدف از اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک در این استان، خاطرنشان کرد: در استان همدان 113 هزار و 62 خانوار همدانی تاکنون از طرح ملی کالابرگ الکترونیکی استفاده کردند.

وی با بیان اینکه یک‌هزار و 800 فروشگاه صنفی و زنجیره‌ای در سطح مناطق شهری و روستایی استان در طرح ملی کالابرگ الکترونیک فعال هستند، از طرح فجرانه خبر داد و اظهار کرد: در طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک شرط خرید 200 هزار تومان برای دریافت 120 هزار تومان اعتبار تشویقی حذف شده و مبلغ تشویقی دولت از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/79192