شناسه خبر:69790
1402/3/11 12:29:30
بر اساس تازه‌ترین به‌روزرسانی؛

نقشه کرونا از رنگ قرمز و نارنجی پاک شد

بر اساس تازه‌ترین به روزرسانی رنگ‌بندی شهرها از وضعیت کرونا، تعداد شهرهای نارنجی همچون قرمز، صفر شد.

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته صفر بوده اما تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از یک به صفر شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 68 به 65 شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 379 به 383 شهر افزایش یافت.


منبع: خبرگزاری مهر

شناسه خبر 69790