گندم، جو، برنج، شکر و پنبه 5 محصول راهبردی است که وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی 100 درصدی آنها را پیگیری می‌کند. در این مجموعه، گندم محصول استراتژیک در حوزه تأمین و تضمین امنیت غذایی بوده که...

فرزاد مخلص‌الائمه روز دوشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی، افزود: آمار صادرات و واردات گمرکات قابل تحلیل نیست و به زودی این مشکل برطرف می‌شود.   وی ادامه داد: مصوب...

از روزی که سال 1402 به نام «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، عزمی جدی در کشور و به‌ویژه در دولت برای تحقق این شعار ایجاد شد تا با خودکفایی، پایه‌های اقتصاد مملکت استوارت...

سعید خیرالهی  در نشست خبری با تشریح رسالت‌های حوزه هنری، اظهار کرد: حوزه هنری فعالیت خود را از سال 1357 در راستای اجرا و نهادینه‌کردن فعالیت‌های هنری و فرهنگی انقلابی آغاز کرده و خ...

محمد جواد خانزادی ظهر دوشنبه گفت: 9 هزار و 800 خانوار عشایر، علاوه بر کار دامداری مشغول به فعالیت زنبورداری نیز هستند.   وی افزود: این خانوار‌ها سالانه حدود 108 تن عسل به ارزش 300 میلیارد...

محموله این قطار در ادامه توسط کشتی از بندرعباس به عربستان ارسال خواهد شد. فورواردری این محموله توسط شرکت فورواردری راه‌آهن حمل‌ونقل انجام شده است. پیش از این در روز هشتم شهریورماه برای ن...

گندم، جو، برنج، شکر و پنبه 5 محصول راهبردی است که وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی 100 درصدی آنها را پیگیری می‌کند. در این مجموعه، گندم محصول استراتژیک در حوزه تأمین و تضمین امنیت غذایی بوده...

گندم، جو، برنج، شکر و پنبه 5 محصول راهبردی است که وزارت جهاد کشاورزی برنامه خودکفایی 100 درصدی آنها را پیگیری می‌کند. در این مجموعه، گندم محصول استراتژیک در حوزه تأمین و تضمین امنیت غذایی بوده...

« قاسم مطلبی» روز یکشنبه افزود: تجارت خارجی شامل صادرات، واردات، ترانزیت مبدا، ترانزیت مقصد، ورود موقت و خروج موقت است که از نظر دلاری نیز در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 د...

کارخانه «بیواتانول» کرمانشاه نخستین واحد تولیدکننده سوخت سبز کشور و بزرگ‌ترین واحد تولید سوخت سبز در کشورهای منطقه است. بیواتانول آن از ذرت و ضایعات گندم تولید و به‌عنوان مکمل بن...

شهریار عباسی از برگزاری نشست احیای واحدهای راکد استان خبر داد و اظهار کرد: باید برای حمایت از صاحبان این طرح‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره (18) تسریع شود.   وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها...

چــرم دوزی یکــی از معروفتریــن هنرهــای ســنتی و رشــته های کاربــردی صنایع دســتی اســتان کردســتان اســت کــه پــس از گذشــت ســال های متمــادی همچنــان مرســوم بــوده و به عنــوان هنــری زیبــا ما...

محمدجــواد خانزادی گفت: در راســتای حمایــت از تولید و خرید تضمینی گوشــت عشــایر و همچنیــن افزایش امنیت اقتصادی این قشــر زحمتکش، قرارداد تعداد 40 هزار رأس دام در طــرح قــراردادی تولیــد گوشــت قرم...

سپهرغرب، گروه - فاطمه صنیعی وحید : فرهاد بختیاری‌فر با اعلام این خبر گفت: به منظور تأمین آب آشامیدنی جمعیتی بالغ بر 45 هزار خانوار در بخش اول افق این طرح، 54 باب مخزن ذخیره آب با حجم 19هزار و 65...

علی‌اکبر عبدالملکی روز شنبه با اشاره به اینکه بازگشایی بازارچه‌های مرزی از دو منظر قابل بررسی است، اظهار کرد: در نگاه نخست این اقدام تأثیر بسزایی در جلوگیری از کولبری و حوادث ناشی از این کار...