شناسه خبر:69792
1402/3/13 08:50:57

سپهرغرب، گروه سرآمدان:ملت‌هایی که رهبران کارآمد و شایسته‌ای داشته باشند، سختی‌ها را تحمل می‌کنند اما در کنار آن، آگاهی‌ها و بصیرت‌ها و راه‌حل‌ها و تقویت باورهای صحیح و منطقی را هم دنبال می‌کنند؛ ملت ایران از این قبیل بود. خدای متعال تفضل کرد، رهبری امام بزرگوار را به این ملت به‌عنوان یک موهبت بزرگ داد، امام بزرگوار ملت را آگاه کرد، بصیرت بخشید، سختی‌ها را خودش تحمل کرد، زندان رفت، تبعید شد، دست برنداشت؛ به‌تدریج این آگاهی و بصیرت همه‌گیر شد، تا در سال‌های 56 و 57 به شکل یک حرکت عمومی در میان ملت ایران درآمد. این حرکت هدفش و آماج حمله‌اش فقط دستگاه سلطنت نبود، آمریکا هم بود.

 ملت می‌فهمیدند، می‌دانستند که پشت سر این جنایاتی که دارد علیه آنها و علیه کشور در داخل انجام می‌گیرد، آمریکا است؛ این را فهمیدند. امام بزرگوار ما در سال 42، در اوایل شروع نهضت اسلامی فرمود: رئیس‌جمهور آمریکا مبغوض‌ترین افراد امروز در ایران است. این معنا را القا کرد به افکار عمومی؛ تبیین کرد برای مردم که هرچه هست زیر سر آمریکا است؛ خب، این مبارزه به نتیجه رسید. بیانات رهبری در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان

شناسه خبر 69792