شناسه خبر:76192
1402/9/1 11:50:27

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری مهم‌ترین مؤلفه در دستیابی به امنیت غذایی پایدار است، گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ایجاد بهره‌وری در بخش کشاورزی استفاده از فناوری‌های نوین است.

سید مجتبی خیام‌نکویی با اشاره به افزایش درجه حرارت زمین و به‌تبع آن وضعیت خشک‌سالی خاطرنشان‌کرد: استفاده از هوش فناوری مصنوعی و فناوری کلان داده از مهمترین فناوری‌هایی است که با توجه به تغییرات اقلیم موجب بهره‌وری در عرصه کشاورزی خواهد شد.

 

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، محدودیت منابع آبی را بزرگ‌ترین چالش در حوزه کشاورزی و شرب کشور دانست و افزود: فناوری هوش مصنوعی با تلفیق بسیاری از فناوری‌ها مثل رباتیک می‌تواند موجب کاهش آب مصرفی در کشت شود.

 

وی، میزان آب مصرفی فصلی در بخش کشاورزی را 70 میلیارد متر مکعب بیان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود در الگوی کشت، پیش‌بینی شده است در یک بازه زمانی معقول شاهد کاهش قابل توجه آب د ربخش کشاورزی باشیم.

 

وی کاربرد فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی را سبب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد تولیدکننده دانست و گفت: با استفاده از این فناوری در کاهش میزان آب آبیاری، کود و سمپاشی و مبارزه با آفات بیماری‌ها اقدامات قابل توجهی در بخش کشاورزی انجام خواهد شد.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش فناوری هوش مصنوعی در آمایش سرزمینی مناطق مختلف، افزود: برآورد میزان دقیق سطوح کشت و میزان تقریبی تولید، دو مؤلفه مهم استفاده از این فناوری است که اگر مبتنی بر نیاز کشور باشد سبب واقعی شدن آمار سطح زیر کشت خواهد شد.

 

خیام‌نکویی با اشاره به اینکه بیشترین کاربرد هوش مصنوعی در دنیا در حوزه کشاورزی است، گفت: تصوری نادرست در ذهن دانش‌آموختگان و دانشجویان وجود دارد که هوش مصنوعی در رشته‌های غیر از کشاورزی کاربردی دارد و باید این تفکر درست شود تا علاقه‌مندان به این فناوری باورود به رشته کشاورزی بتوانند موجب تحول در این حوزه و افزایش بهره‌وری شوند.

 

شناسه خبر 76192