علی فراقی، در توضیح معاملات دیروز بازار سرمایه گفت: از نحوه معاملات بازار در اکثر نمادها مشخص بود نمادها در وضعیت تعادلی به سر بردند که البته این را می‌توان به عدم وجود و پیش آمدن خبر خاصی همانند...

اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان در سنندج، با تأکید بر افزایش دو درصدی میزان منابع در اختیار بانک‌های استان، اظهار کرد: بانک‌های استان در مو...