شناسه ویدئو:144
1402/12/15 14:12:17


تحریریه سپهرغرب_مجازی: مصطفی ترکمان، مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص تامین مواد پروتئینی به خصوص گوشت قرمز در استان همدان اقدامات بزرگی انجام شده و توانستیم روزانه به طور متوسط ۱۰ الی ۱۵ تن گوشت منجمد گوساله برزیلی داخل استان توزیع کنیم. گوشت بین معتمدین صنف قصاب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال توزیع است. روزانه بین ۲ الی ۳ تن گوشت گرم تنظیم بازاری از زاهدان وارد استان و بین فروشگاه‌های رنجیره‌ای در حال توزیع است. قیمت گوشت گرم گوساله بدون چربی کیلویی ۴۴۰ تا ۴۵۰ و گوشت منجمد گوساله کیلویی ۳۱۵ هزار تومان برای مصرف کننده است.شناسه ویدئو 144