شناسه خبر:51476
1400/11/2 13:49:37

در هشت‌ماهه امسال، سهم پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی بیش از 90 درصد بوده و بخش کشاورزی-صنایع غذایی صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) و فرش-صنایع دستی مجموعا کمتر از 10 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در هشت ماهه امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق)، 84 میلیون و 72 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 51 میلیون دلار بوده است.

بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که 54.8 درصد (به لحاظ وزنی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز با 35.4 درصد در رتبه دوم قرار دارد. این دو بخش به لحاظ ارزشی نیز سهم 53.1 و 26.6 درصدی داشته‌اند.

میزان صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی در هشت ماهه اول امسال به ترتیب 46 میلیون و 100 هزار تن معادل حدود 16 میلیارد و 498 میلیون دلار و 29 میلیون 754 هزار تن معادل هشت میلیارد و 247 میلیون دلار بوده است. وزن و ارزش صادرات بخش پتروشیمی به ترتیب 9.7 و 43.5 و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم 13.8 و 104.6 درصد رشد داشته است.

سهم کشاورزی-صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب 6.5 و 3.3 درصد بوده، به طوری که در هشت ماهه امسال به ترتیب پنج میلیون و 456 هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از سه میلیارد و 356 میلیون دلار و دو میلیون و 750 هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از دو میلیارد و 840 میلیون دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب 0.3 درصد افزایش و 13.9 درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز 19.5 و 25.7 درصد رشد داشته است.

در این میان صادرات فرش و صنایع دستی سهم ناچیزی از صادرات غیرنفتی را در این مدت به خود اختصاص داده است. در هشت ماهه امسال 12 هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش 110 میلیون دلار صادر شده که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 20 درصد افت و 12.2 درصد افزایش داشته است. سهم این بخش از کل صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی 0.01 درصد و به لحاظ ارزشی 0.35 درصد بوده است.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 51476