شناسه خبر:58870
1401/5/25 12:39:40

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در سال گذشته بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی مربوط به مصوبات سفرهای استانی اعتبار تخصیص داده شد.

صولت مرتضوی با بیان اینکه منابع خوبی به پروژه‌های عمرانی در سفرهای استانی تخصیص داده شده است، اظهار کرد: در سال گذشته بالغ 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی مربوط به مصوبات سفرهای استانی اعتبار تخصیص داده شد.

وی با اشاره به اینکه 126 درصد مصوبات سال 1400 جهت تامین منابع به سرانجام رسیده است، خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست امسال به دلیل تمرکز دولت برای تامین منابع یارانه‌ها، حقوق جاری و بدهی‌های دولت قبل نتوانستیم ارقام مناسبی برای پروژه‌های عمرانی مربوط به سفرهای استانی تخصیص دهیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: اکنون از محل منابع عمومی و اوراق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و از محل‌های دیگر برای کل پروژه‌ها، تامین منابع و پیش‌بینی اعتبار نیز صورت گرفته است.

مرتضوی تاکید کرد: از محل منابع ماده 56 اعتبارات خوبی تا 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل به نتیجه برسانند و تقسیم کار نیز انجام شده است.

وی اظهار کرد: از محل تهاتر نفت نیز 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که بخشی از آن محقق شده است و تقریباً برای امسال منابع خوبی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و امیدوار به محقق شدن آن در طرح‌های عمرانی هستیم.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال 1401 از محل منابع عمومی، ماده 56 و تهاتر و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت 100 درصد برنامه‌ها و پروژهای مربوط به سفرهای استانی اجرایی می‌شود، اما از محل منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی باید تلاش بیشتری شود.

مرتضوی گفت: تخصیص اعتبار برای پروژه‌های استانی به نسبت وسعت استان‌ها در نظر گرفته شده است، البته تاکید داریم که منابع به عدالت میان استان‌ها تقسیم شود.


منبع: خبرگزاری ایرنا

شناسه خبر 58870