شناسه خبر:83890
1403/3/31 17:29:09

فرماندار رزن از پیشرفت فیزیکی 52 درصدی پروژه بیمارستان 150 تختخوابی درحال احداث این شهرستان خبر داد.

علی‌اصغر غفاری‌آثار از پیشرفت فیزیکی 52 درصدی پروژه بیمارستان 150 تختخوابی درحال احداث این شهرستان خبر داد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 1400 بیش از 41 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح اختصاص یافت، اظهار کرد: در سفر ریاست جمهوری نیز اعتباری افزون‌بر 300 میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر به این پروژه اختصاص داده شد که در دو سال گذشته از این میزان اعتبارات اختصاص داده‌شده به پروژه فوق، افزون‌بر 102 میلیارد تومان آن تخصیص داشته است.

وی با اشاره به خدمات ارزنده انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان در دولت سیزدهم، تصریح کرد: تکمیل پروژه مرکز جامع سلامت ملابداغ، احداث مرکز جامع سلامت سورتجین، احداث پایگاه جاده‌ای قینرجه و تکمیل پروژه مرکز جامع سلامت چایان ازجمله پروژه‌هایی است که در دولت سیزدهم در حوزه درمان شهرستان به سرانجام رسیده است.

غفاری‌آثار با اشاره به حوزه بهداشت این شهرستان، خاطرنشان کرد: پی‌کشی و نقشه‌برداری 27 مرکز جامع سلامت و خانه بهداشت، دیوارکشی خانه بهداشت روستای تخت و خورونده و احداث پد بالگرد ازجمله پروژه‌هایی است که طی دو سال گذشته در حوزه درمان این شهرستان انجام گرفته است.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 83890