شناسه خبر:83892
1403/3/31 17:33:18

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از دو هزار مورد تماس تلفنی مزاحم با اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

مهدی بسطامی اظهار کرد: در سال گذشته اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی این شهرستان دارای 15 هزار و 87 مورد تماس تلفنی بوده که از این تعداد موارد تماس،تعداد دو هزار مورد آن‌ها به تماس‌های تلفنی مزاحم اختصاص داشته است.

وی با اشاره به اینکه تماس‌های تلفنی کاذب با اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان به‌صورت قضائی پیگیری می‌شوند، تصریح کرد: تعداد موارد تماس‌های تلفنی مزاحم اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان در سال گذشته به نسبت سال 1401 کاهش داشته، اما با وجود آن در این رابطه نیاز به فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها است.

بسطامی تصریح کرد: مزاحمت‌های تلفنی از یک‌طرف فرصت تماس بیماران نیازمند به خدمات اورژانس را به‌دلیل اشغال بودن خطوط ارتباطی از بین می‌برد که این امر موجب آسیب دیدن یا فوت بیماران و مصدومان می‌شود و از طرفی باعث کاهش توان کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز ارتباطات و در برخی موارد کارکنان عملیاتی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز به خدمات اورژانسی برای اغلب مردم و حتی برای خود مزاحم یا خانواده و آشنایان نامبرده ممکن است پیش بیاید، پس بهتر است با اشغال بی‌مورد تلفن 115 اورژانس با جان حادثه‌دیدگان بازی نشود.

وی یکی از خدمات ارزنده اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان را راه‌اندازی سال گذشته سامانه ناشنوایان برشمرد و گفت: این خدمت به‌منظور امدادرسانی به افراد ناشنوا و کم‌شنوا که در زمان بروز بیماری و حادثه به‌علت نقص عضو قادر به برقراری تماس با اورژانس 115 نیستند، ارائه می‌شود.

بسطامی از سه هزار و 432 مورد مأموریت انجام‌شده اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال گذشته به نسبت سال 1401 مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان 400 مورد افزایش داشته است.

وی مأموریت‌های جاده‌ای اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان در سال گذشته را 828 مورد و در سال 1401 را 886 مورد برشمرد و گفت: این امر حاکی از کاهش تصادفات جاده‌ای این شهرستان در سال گذشته به نسبت مشابه سال 1401 است.

بسطامی یکی از شاخص‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی را زمان رسیدن بر بالین بیمار دانست و اظهار کرد: زمان رسیدن بر بالین بیمار در مأموریت‌های جاده‌ای این شهرستان توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی در سال 1401 حدود 13 دقیقه بوده که این رقم در سال گذشته به 11 دقیقه کاهش داشته است؛ ضمن اینکه زمان رسیدن بر بالین بیمار در مأموریت‌های شهری این شهرستان در سال 1401 حدود 9 دقیقه بوده که در سال گذشته با بهبود آن به هشت دقیقه ‌کاهش داشته و این امر از نقش مؤثری در رضایتمندی مردم برخوردار بوده است.

بسطامی جذب دانشجو در رشته تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته فوریت‌های پزشکی دانشکده این شهرستان را یک اتفاق خوب برای اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان دانست و گفت: جذب دانشجوی خانم در رشته تحصیلی فوریت‌های پزشکی دانشکده این شهرستان اتفاق خوب دیگری است که بر ارتقای رضایتمندی مردم در ارائه خدمات تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به 624 مورد درخواست اعزام از اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان در سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته از سمت بیمارستان قائم اسدآباد به سایر مراکز بیمارستانی استان 445 مورد اعزام موفق توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی انجام شده، ضمن اینکه 72 مورد نیز به دلایل مختلف از مقصد پذیرش گرفته نشده است.

بسطامی همچنین اضافه کرد: در شهرستان اسدآباد اورژانس پیش‌بیمارستانی دارای دو کد عملیاتی شهری فعال و پنج کد عملیاتی جاده‌ای بوده که پیگیریم مجوز کد عملیاتی سوم شهری را نیز با رایزنی لازم بگیریم.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 83892