شناسه خبر:51676
1400/11/6 13:34:03
تصمیم دولت برای تغییر ساز و کار یارانه دارو؛

1401؛ دورانی ویژه‌ برای دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سال ١4٠١ دوران ویژه‌ای در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت، چراکه دولت تصمیم گرفته وضعیت کالاهای اساسی به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را سر و سامان دهد.

بهرام دارایی، در نشست مدیران تجهیزات پزشکی معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور، اظهار کرد: همانطورکه با به کارگیری داروساز بالینی در بیمارستان، هزینه‌های دارویی درمان کاهش پیدا کرد، باید در نگهداشت تجهیزات پزشکی و استفاده آنها از پتانسیل مهندسی پزشکی استفاده کرد.

وی با اشاره به تغییر سیاست دولت سیزدهم در تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی گفت: دولت سیزدهم تصمیم گرفت که ساز‌و‌کار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر دهد.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: نظام‌های سلامت پر قدرت دنیا یارانه‌های دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دهند؛ اما در کشور ما این‌گونه نیست، باید توجه داشت هر تغییری چالش‌هایی دارد، اما با سیستم و مدیریت یکپارچه می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.

وی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای است و از طرفی چند هزار مهندس پزشکی داریم و باید همانطور‌که با به کارگیری داروساز بالینی در بیمارستان، هزینه‌های دارویی درمان کاهش پیدا کرد؛ به‌ همان شکل در حوزه مهندسی پزشکی حتی به‌روز‌تر عمل کنیم؛ چراکه هزینه‌های سنگینی صرف خرید تجهیزات سرمایه ‌ای کردیم و نگهداشت این تجهیزات و استفاده از آنها باید به درستی صورت گیرد. البته فرقی بین تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای نمی‌بینم و باید با تعامل و همکاری معاونت درمان برای شکل گیری سیستم یکپارچه اقدامات لازم صورت گیرد.

*کیفیت و اصالت سنجی تجهیزات پزشکی بسیار اهمیت دارد

دارایی با بیان اینکه بحث کیفیت و اصالت سنجی تجهیزات پزشکی بسیار اهمیت دارد، گفت: نگهداشت تجهیزات پزشکی جزو وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی و مهندسان پزشکی است، در دوره جدید تصمیم گیری‌ها در اداره کل تجهیزات پزشکی و هیئت امنای ارزی با وجود مدیریت مستقل و با هم فکری گرفته می‌‌شود. رویکرد سیستم نسبت به حیطه بندی وظایف در رابطه با تجهیزات پزشکی روشن شده است و بر این اساس تصمیمات در سازمان غذا و دارو گرفته و در سایر معاونت‌های وزارت بهداشت بدون چون و چرا اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: مهندسین پزشکی پا به پای مدافعان سلامت در دوران کرونا جنگیدند، اما حق الزحمه مهندسان پزشکی برای خدمت در دوران کرونا به طور کافی پرداخت نشده و مقرر شده است تا بخش مادی زحمت مهندسان پزشکی در این دولت دیده و جبران شود، البته در صورتی که سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود تا پایان ١4٠٠ عمل کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: باید برای سه هزار مهندس پزشکی در زمینه مزایا، مسائل حقوقی و اعطای تسهیلات تصمیماتی گرفته شود و بحث مسئول فنی بیمارستان ‌ها جدی گرفته و مشکلات حل شود. افزون بر اینها حمایت از تولید داخل و بحث شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و نظارت بر عرضه و توزیع هم که مورد نظر مهندسین پزشکی است، باید مورد توجه قرار گیرد.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 51676