شناسه خبر:72684
1402/5/28 12:10:47

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: آبرسانی به 169 روستا در قالب فاز اول جهاد آبرسانی، 120 روستا در فاز دوم، 99 روستا از محل اعتبارات ملی، 88 روستا از محل اعتبارات استانی و 12 روستا توسط خیرین آبرسان در دستور کار شرکت آبفا استان قرار دارد.

محمد فرهاد، با اشاره به آبرسانی به 487 روستای استان کردستان، اظهار کرد: آبرسانی به 169 روستا در قالب فاز اول جهاد آبرسانی، 120 روستا در فاز دوم، 99 روستا از محل اعتبارات ملی، 88 روستا از محل اعتبارات استانی و 12 روستا توسط خیرین آبرسان در دستور کار شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان افزود: طرح جهاد آبرسانی در 169 روستای استان در قالب قراردادی به مبلغ 527 میلیارد تومان در حال اجراست و 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرهاد با بیان اینکه یک‌هزار و 30 روستا از یکهزار و 677 روستا تحت پوشش این شرکت هستند، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح جهاد آبرسانی 67 هزار نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش آبرسانی قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: این طرح اثرات مطلوبی بر وضعیت خدمت رسانی به روستاها به دنبال خواهد داشت و می‌توانیم بخشی از نیازهای موجود در حوزه آب روستاها را از این طریق پوشش دهیم.

فرهاد افزود: با توجه به برنامه ریزی برای آبرسانی به 318 روستای دیگر استان از سایر منابع مالی، انتظار داریم تغییر و تحول اساسی در حوزه آبرسانی اتفاق بیفتد که این امر موجب ارتقای زیرساخت‌های استان در حوزه آب خواهد شد.

 

شناسه خبر 72684