شناسه خبر:73455
1402/6/19 12:54:25

سپهرغرب، گروه جوانی: متخصص روانشناسی بالینی کودک و نوجوان گفت: هر چقدر زوجین حرمت همدیگر را نگه دارند، حس خوب و عاشقانه نسبت به هم را بیشتر درک می‌کنند.

لیلا شقاقی گفت: باید آسیب شناسی کرد که چه موضوعی باعث می‌شود که افراد پشت سر همسر خود صحبت می‌کنند. بدگویی از جایی نشات می‌گیرد که فرد از همسر خود ناراضی است یا گلایه دارد. زمانی که دلخوری ایجاد می‌شود؛ فرد تمام گلایه‌های خود را انباشته کرده و به یکباره با افراد دیگری در میان می‌گذارد.زوجین نباید فراموش کنند که نزد دیگران و پشت سر همسر خود به هیچ عنوان بدگویی نکنند چراکه این رفتار نوعی بی‌احترامی به همسر محسوب می‌شود.

او بیان کرد: اگر بخواهیم همین سلسله رفتارمان را داشته باشیم دیده می‌شود همسرمان که در دایره ارتباطمان جزو اولین‌ها و مهم ترین فرد است دیگر احساس امنیت و آرامش نخواهیم داشت.

شقاقی گفت: زمانی که نتوانیم در کنار همسرمان رنجش‌ها و نارضایت‌ی‌های خود را بیان و آن‌ها را حل کنیم، پس چگونه می‌توان این حس امنیت را در دیگران پیدا کنیم.

او تصریح کرد: بدگویی کردن در مقابل دیگران ما را آرام می‌کند و برون ریزی محسوب می‌شود، ولی آرامش در پی ندارد.بدگویی کردن بدترین حالتی است که اگر در یک رابطه به وجود بیاید به شاخه‌ی اصلی رابطه آسیب وارد می‌کند. در این بین دو طرفین نمی‌توانند به نزدیکترین فرد زندگی خود اعتماد کنند؛ بنابراین توصیه می‌شود به جای صحبت کردن پشت همسرخود دنبال ریشه یابی این بدگویی باشند.

متخصص روانشناسی بالینی کودک و نوجوان بیان کرد: وقتی می‌خواهیم در مورد رنجش‌ها صحبت کنیم بهترین حالت این است که بدون تحقیر و تنش در مورد آن با فرد صحبت کنیم تا حالات ناآرامی ایجاد نکنیم. مهم ترین راه این است که طرف مقابل سوال کند که چرا از همدیگر رنجیده اند تا به جای بدگویی. همسران در این زمینه حتما نیاز به آموزش دارند. هر چقدر زوجین حرمت همدیگر را نگه دارند، حس خوب و عاشقانه نسبت به هم را بیشتر درک می‌کنند. به تبع رابطه زیباتری را با هم تجربه خواهند کرد.

شناسه خبر 73455