شناسه خبر:76595
1402/9/11 12:49:48

سپهرغرب - گروه سلامت:رئیس مرکز بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابطال مالیات کارانه اعضای هیئت علمی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی خبر داد.

سیدجواد طبائیان گفت: با پیگیری‌های مشترک اداره کل حقوقی املاک و تنظیم مقررات و مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع ابطال بخشنامۀ سازمان امور مالیاتی دائر بر تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در هیئت تخصصی مالیاتی مطرح و با تصویب اعضا، حکم ابطال آن ابلاغ شد.
 

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد خاطر نشان کرد: این تصمیم می‌بایست به تصویب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم برسد.

 

 

شناسه خبر 76595