شناسه خبر:79807
1402/12/5 11:17:52

رئیس اداره مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط‌زیست همدان با اشاره به لزوم مدیریت پسماندها و تأثیراتی که این امر در سلامت جامعه دارد، گفت: میزان تولید پسماند صنعتی سالانه در این استان به 637 هزار و 780 تُن می‌رسد.

پیمان زرین روز پنجشنبه با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط‌زیست همدان در راستای رسالت سازمانی خود نسبت به پایش مراکز صنعتی و خدماتی اقدام کرده است، اضافه کرد: در این راستا موارد ضعف یا سوء مدیریت پسماند به مدیران واحدها تذکر داده شد که درصورت تکرار تخلف و رعایت نکردن قانون نسبت به معرفی آن‌ها به مراجع قضائی اقدام می‌شود.

رئیس اداره مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط‌زیست همدان اظهار کرد: براساس ماده هفت قانون مدیریت پسماند مدیریت پسماندهای صنعتی برعهده تولیدکننده پسماند است و حفاظت محیط‌زیست نیز به‌عنوان ناظر عالی بر اجرای این قانون نظارت می‌کند.

زرین بیان کرد: همه مراحل چگونگی مدیریت پسماند صنعتی در بستر سامانه جامع محیط‌زیست صورت می‌پذیرد؛ میزان تولید پسماند صنعتی سالانه در این استان به 637 هزار و 780 تُن می‌رسد.

وی اظهار کرد: با توجه به آمار مأخوذه از سامانه جامع محیط‌زیست سه هزار و 357 تُن پسماند صنعتی و ویژه طی سال جاری به مراکز مجاز دفع پسماند منتقل شده و 759 تُن پسماند به‌عنوان مواد اولیه به چرخه تولید وارد شده است.

رئیس اداره مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک و پسماند حفاظت محیط‌زیست همدان افزود: سیاست کلی متولیان مدیریت پسماندها باید ابتدا به سمت کاهش تولید پسماند برود و سپس نسبت به بازیافت آن (البته درصورت اجتناب‌ناپذیر بودن تولید پسماند) اقدام شود.

زرین تأکید کرد: برخی از تولیدکنندگان پسماند سعی در اجرا نکردن قانون و نادیده گرفتن سلامت عمومی دارند و اقدام به پنهان کردن یا دفن غیر مجاز پسماند می‌کنند.

وی ادامه داد: ضابطان قضائی حفاظت محیط‌زیست بهمن‌ماه امسال موفق به کشف مقادیر زیادی از دو محموله بزرگ پسماند صنعتی، شناسایی خاطیان و معرفی آن‌ها به مرجع قضائی شدند.

 

شناسه خبر 79807