شناسه خبر:80183
1402/12/14 10:03:47
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد؛

تولید روزانه 774 تن پسماند در استان ایلام

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان حجم پسماندهای عادی در استان را 774 تن در روز عنوان کرد و گفت: از این میزان 528 تن پسماند شهری و بیش از 245 تن پسماند روستایی است.

علیرضا محمدی با بیان اینکه استان ایلام از حیث بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی، در سطح کشور پیشرو است، اظهار کرد: حجم کل پسماندهای ویژه استان 570 تن در سال است، از این میزان بیش از 265 تن عفونی بوده که با تمهیداتی که در سال‌های اخیر با دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی، شهرداری ایلام و بخش خصوص به‌عمل آمده، این پسماندها در محل شرکت «کیمیاگران زاگرس» بی‌خطر می‌شوند.

وی گفت: سایر پسماندهای ویژه نیز تحت نظارت این اداره کل به محل سایت‌های تعیین شده در سایر استان‌ها هدایت می‌شود همچنین میزان پسماندهای صنعتی استان 95 تن در سال است که توسط واحدهای تولیدی مدیریت می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان حجم پسماندهای عادی در استان را 774 تن در روز عنوان کرد و گفت: از این میزان 528 تن پسماند شهری و بیش از 245 تن پسماند روستایی است.

محمدی حجم پسماندهای شهر ایلام را 210 تن در روز دانست و خاطرنشان کرد: سرانه تولید پسماندهای شهری ما 890 گرم است که اندکی بیش از سرانه پسماند کشور یعنی 860 گرم است.

 

شناسه خبر 80183