شناسه خبر:81455
1403/1/30 00:19:31

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 723 هزار و 745 هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال زراعی 1403-1402 زیرکشت محصولات زراعی رفت.

محمدصالح احمدی روز چهارشنبه اظهار کرد: در سال زراعی جاری 41 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم آبی و 585 هزار هکتار هم به کشت گندم دیم اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: میزان سطح زیرکشت جو آبی هم در استان چهار هزار و 850 هکتار و جو دیم نیز 37 هزار و 800 هکتار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: سه هزار و 819 هکتار از اراضی آبی استان هم به کشت کلزا و 91 هکتار از اراضی دیم هم به کشت گلرنگ اختصاص یافت.

احمدی میزان سطح زیرکشت کاملینا و حبوبات را به ترتیب 209 هکتار و 17 هزار و 700 هکتار خواند و یادآور شد: 29 هزار و 710 هکتار از اراضی آبی و سه هزار و 566 هکتار از اراضی دیم هم به کشت محصولات علوفه ای اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری بارندگی مطلوبی در سطح استان اتفاق افتاد، یادآور شد: براساس آخرین برآورد انجام شده امسال هم شاهد تولید مناسبی از محصولات زراعی در استان خواهیم بود.


منبع: خبرگزاری ایرنا

شناسه خبر 81455