شناسه خبر:82858
1403/3/1 15:34:07

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۶۰ کارگاه علمی با حضور محققین در مزارع استان مرکزی برگزار می‌شود.

«راشین پورمتین» روز سه‌شنبه با تاکید بر اهمیت رسوخ علم در بخش کشاورزی، باغداری و دامداری، بیان کرد: استفاده از علم در این عرصه به افزایش تولید و تسهیل فعالیت برای افراد شاغل در این بخش می‌شود.

وی ادامه داد: کشاورز، باغدار، دامدار و افراد فعال در عرصه شیلات باید با دانش روز هماهنگ شوند و در این صورت به سود بیشتری نیز دست می‌یابند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های علمی در مزارع برای ارتباط نزدیک فعالین این عرصه با محققین و پژوهشگران در نظر گرفته شد که از علم به صورت کاربردی‌تر استفاده شود.

پورمتین افزود: تولیدات گیاهی، دامی، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی و آبخیزداری مورد توجه این طرح است که بر اساس نیاز هر بخش، کارگاه تعریف شده و در مجموع ۶۰ کارگاه برای سال جاری استان مرکزی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برگزاری تعدادی از کارگاه‌های مذکور از ابتدای سال جاری تاکنون، عنوان کرد: برگزاری کارگاه علمی در مزارع به افزایش بهره‌وری با مشارکت مردم کمک می‌کند.

استان مرکزی با تولید حدود ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۵۳ هزار تن تولید گوشت قرمز، ۳۲۰ هزار تن شیر، حدود ۴۱ هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی و دامداری کشور برخوردار است.

شناسه خبر 82858