شناسه خبر:51415
1400/10/30 12:40:21

به‌تازگی سازمان صداوسیما مدعی شد که درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی در سال 99 به صورت کامل به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است؛ ادعایی که توسط یکی از مسئولان وزارت ورزش رد شد.

به‌تازگی یکی از مسئولان سازمان صداوسیما مدعی شده که درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی در سال 99 به صورت کامل به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. وی همچنین اعلام کرد در سال 1400 نیز بخشی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش بینی و وصول شده، به حساب خزانه پرداخت شده است.

رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور گفته بود: در بودجه سال 99 و 1400 بخشی به نام حق پخش داشتیم؛ در بودجه سال گذشته عددی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تکلیف شده بود به صورت کامل توسط سازمان صدا و سیما پرداخت شده و در سال 1400 نیز بخشی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش بینی و وصول شده، به حساب خزانه پرداخت شده است.

مصطفی محمدی همچنین گفته بود: طبق اطلاع در سال 99، بخشی از این منبع درامدی باید توسط وزارت ورزش و جوانان تامین می‌شد که در دولت قبل هیچ عددی تامین نشد و در دولت جدید و سال 1400 نیز هنوز اطلاع دقیقی از این مورد نداریم. سازمان صدا و سیما به تمام تکالیف قانونی خود در سال 99 و 1400 عمل کرده است.

این درحالی است که یک مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده وزارت ورزش و جوانان از محل حق پخش درآمدی ندارد که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. با استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، صداوسیما باید درآمدهایی که از محل حق پخش تلویزیونی به دست می‌آورد را به نسبت 30 به 70 به حساب خزانه واریز کند.

او همچنین گفته در سال جاری سازمان صداوسیما طی دو مرحله پولی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده اما سازمان برنامه هنوز تخصیصی نداده است. در مرحله اول 25 میلیارد تومان واریز شده که 30 درصد معادل 7.5 میلیارد تومان آن سهم وزارت ورزش و جوانان است و طبق آخرین اطلاعات حدود 12 میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله دوم واریز شده است اما هنوز اطلاع دقیقی در رابطه با واریزی دوم نداریم.

این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در سال 99 هیچ پولی از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است، ‌ تصریح کرد: در سال 99 هیچ مبلغی به وزارت ورزش و جوانان پرداخت نشده و پرونده سال 99 بسته شد و هیچ مبلغی را واریز نکردند.

پیش‌تر بر اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، علی‌رغم اینکه سازمان صداو سیما در سال 99 مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور بود اما ریالی از مبلغ تعیین شده را واریز نکرد و با توجه به اتمام سال، پرونده این پرداخت به وزارت ورزش و جوانان بسته شد.

همچنین بر اساس اعلام وی سازمان صداوسیما از ابتدای سال 1400 تا مهرماه، مبادرت به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور نکرده است.

همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 99 کل اعلام کرد که سازمان صداوسیما مبلغی از درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نکرده است و گزارش این دیوان مهر تاییدی بر اعلام وزارت ورزش و جوانان مبنی بر عدم پرداخت مطالبات ورزش ایران از سوی سازمان صداوسیما و از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی بود و نشان داد که از 15 میلیارد تومانی که این سازمان باید به ورزش کشور جهت تخصیص به رشته‌های مختلف (متناسب با سهم) پرداخت می‌کرده، ریالی پرداخت نشده است!

برای اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال 1399 مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت 30 درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و 70 درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی 50 میلیارد تومان در نظر گرفته که بر این اساس سهم سازمان صداوسیما 35 و سهم وزارت ورزش 15 میلیارد تومان تعیین شد.

همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1400، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی 150 میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت 30 به 70 بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی که 150 میلیارد تومان برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1400 معادل 30 درصد است که برابر 45 میلیارد تومان می‌شود و مطابق قانون بودجه، در سال جاری صدا و سیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 51415