شناسه خبر:51466
1400/11/2 10:16:48

سپهرغرب، گروه اندیشه: چاپ دوازدهم جلد اول کتاب «تفسیر آموزشی قرآن کریم (معانی واژه‌ها و ساختارها)» اثر سیدمحمدرضا صفوی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

چاپ دوازدهم جلد اول کتاب «تفسیر آموزشی قرآن کریم (معانی واژه‌ها و ساختارها)» اثر سیدمحمدرضا صفوی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب در 316 صفحه منتشر شد.

از جمله ضرورت‌ها در حوزه تدوین کتاب ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن بر پایه‌های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش‌پژوهان با گذراندن مراحل پیش‌بینی شده به رتبه‌ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا شوند.

با توجه به این امر بایسته، اثر حاضر شکل گرفت که در دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آنها تبیین می‌شود و بر مبنای آن‌ها معنای آیه ارائه و بر حسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می‌شود.

مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه‌ای نگاشته شده که هم با سطح علمی دانش‌پژوهش همخوان بوده و هم نیاز به استاد احساس شود.

فراگیری این دو جلد دانش‌پژوه را بر شناخت عمده کلمات قرآن و دریافت معانی و تحلیل آنها توانا می‌سازد و او را برای رسیدن به هدف نهایی یاری می‌کند.

در این اثر تلاش شده است تا همه مطالب بازگو شده به الفاظ قرآن و ساختار جملات آیات مستند باشد و از تأویل آیات و توضیح آنها بر خلاف ظاهرشان پرهیز شود. 

مستندات این تفسیر در لغت و سایر مسائل ادبی منابع اصیل و معتبر است.

این اثر تفسیر متناسب با سطح علمی دانش‌پژوهان قرآنی تدوین یافته است و در هر مرحله همگام با ارتقای علمی آنان متن تفسیری نیز ارتقا پیدا می‌کند تا مطالب ارائه شده نه فراتر از سطح علمی مخاطب و نه فروتر از سطح آنها باشد.

در این اثر که جزء اول قرآن یعنی سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه بقره تا آیه 141 را شامل می‌شود، تحت عناوین: واژه‌ها، توضیح و تحلیل واژه‌ها، ترجمه و شرح و بیان، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

شناسه خبر 51466