شناسه خبر:57357
1401/4/13 08:39:04

سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به مسافران و همزمان با سراسر کشور، اجرای طرح ویژه کنترل تأخیر در مبدأ و حین سفر ناوگان اتوبوسی در استان آغاز شد.

محمد راشد مدرس گرجی روز یکشنبه اظهار کرد: در این طرح که با هدف جلب رضایت بیش از پیش شهروندان اجرا می‌شود، کارشناسان اداره کل راهداری، حمل‌و‌نقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافری مستقر خواهند شد.

وی افزود: کارشناسان مستقر در پایانه‌ها به‌صورت نظارت میدانی و کنترل سیستمی، تأخیر ناوگان اتوبوسی را کنترل و رصد کرده و با تخلفات احتمالی مطابق مقرارات مربوط برخورد قانونی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان کردستان اضافه کرد: مطابق ضوابط حمل‌و‌نقل مسافر و منشور حقوق مسافر، شرکت‌های حمل‌و‌نقل موظف به ارائه خدمات مناسب بوده و در صورتی که تأخیر ناخواسته به هر دلیلی در مبدأ حرکت ناوگان اتوبوسی ایجاد شود باید در مدت کمتر از یک ساعت شرکت‌های حمل‌و‌نقل نسبت به جایگزینی ناوگان مناسب بدون هیچ هزینه اضافی برای مسافران اقدام کنند.

گرجی ادامه داد: همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل موظف هستند در حالت عادی که هیچ‌گونه تأخیری اتفاق نیفتاده و در صورت درخواست مسافر مبنی بر انصراف از سفر، تا یک ساعت قبل از حرکت 90 درصد و بعد از آن 50 درصد مبلغ کل بلیت را به مسافر برگردانند.

وی یادآور شد: همچنین در مواردی که تأخیر بیش از یک ساعت از طرف شرکت‌های حمل‌ونقل اتفاق بیافتد بنا به درخواست مسافر باید نسبت به استرداد کل مبلغ بلیت اقدام شود.

وی اظهار کرد: طرح کنترل تأخیر در مبدأ و حین سفر ناوگان اتوبوسی جاده‌ای از 12 تیر تا 21 تیرماه به مدت 10 روز اجرا شده و از مسافران تقاضا می‌شود هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه 141 به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

شناسه خبر 57357