شناسه خبر:73457
1402/6/19 12:57:31

سپهرغرب، گروه جوانی: علی عطری‌پورقمی، کارشناس بهداشت روان گفت: نوجوانان تمایل به ابراز عقاید و خواسته‌های خود و عملی کردن آنها دارند این در‌حالی‌است که بسیاری از این خواسته‌ها همسو و هماهنگ با نظرات والدین نیستند.

این کشمکش از خسته‌کننده‌ترین مرحله تربیتی فرزند است. باور داشته باشید که نوجوان شما شایستگی دارد که فرصت تجربه کردن و آموختن را داشته باشد و روی پای خودش بایستد و زندگی‌اش را با موفقیت مدیریت کند. شما نمی‌توانید بسیاری از جنبه‌های رفتار نوجوانان خود را کنترل تحت داشته باشید. پرسش‌ها و سرزنش‌هایی را که رفتار جوانتان را زیر سوال می‌برد با دستورهای ساده، روشن و مستقیم و آرام جایگزین کنید. یاد بگیرید که به‌جای سوال کردن، خواسته‌هایتان را واضح و مستقیم بیان کنید. بسیاری از نزاع‌های والدین و فرزندان بر سر مشکلاتی است که نوجوانان نمی‌توانند راه حل‌های منطقی برای آن پیدا کنند در نتیجه احساس ناتوانی، خشم وعصبانیت در آنها تقویت و واکنشهای منفی آنان تشدید می‌شود.

شناسه خبر 73457