شناسه خبر:73709
1402/6/27 13:20:01

سپهرغرب-گروه خبر:مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از مجموع گندم خریداری‌شده در کشور 11 درصد آن مربوط به کردستان است و از این لحاظ رتبه دوم را داریم.

فریدون حامدی روز یکشنبه اظهار کرد: در سال زراعی جاری سه استان کشور بیش از یک میلیون تن گندم تولید و تحویل مراکز خرید داده‌اند که یکی از آن‌ها کردستان است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در کشور به ترتیب مربوط به استان‌های خوزستان، کردستان و فارس است، اضافه کرد: در کردستان تاکنون یک میلیون و 150 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان توسط 82 مرکز خرید؛ خریداری شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان میزان تولید گندم در استان را یک میلیون و 320 هزار تن اعلام کرد و گفت: ارزش میزان گندم تحویل داده شده به مراکز خرید هم بیش از 172 هزار میلیارد ریال است.

حامدی بیان کرد: امسال 589 هزار و 500 هکتار از مزارع استان به کشت گندم اختصاص یافت که از این میزان 557 هزار هکتار دیم و 32 هزار و 500 هکتار آن هم آبی بوده است.

*عوامل مؤثر در افزایش کیفیت گندم کردستان

حامدی با اشاره به اینکه امسال رکورد تولید و عملکرد در هکتار محصول گندم در استان شکسته شد، بیان کرد: در سال زراعی جاری در هر هکتار از اراضی دیم زیرکشت گندم به طور متوسط دو تن و 100 کیلوگرم و در هر هکتار از اراضی آبی هم پنج تن محصول برداشت شده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده کیفیت گندم تولیدی کردستان بسیار پایین بوده است، بیان کرد: این گفته صحت ندارد و گندم استان با توجه به استفاده از ارقامی هم چون میهن، پیشگام، حیدری، باران، واران، صدرا، رصد، هشترود، اوحدی، آذر دو، هما و سرداری از کیفیت لازم برخوردار است.

وی ادامه داد: از دیگر عوامل مؤثر در افزایش کیفیت گندم تولید شده در استان تغذیه با کود مناسب، محلول‌پاشی با کودهای ریزمغذی و نیترات و اسیدهای آمینه در مراحل کاشت و داشت است.

 

شناسه خبر 73709