شناسه خبر:79786
1402/12/3 11:54:47

این‌روزها بازار حمایت از کاندیداها داغ است و این روند هرچقدر به روز انتخابات نزدیک‌تر شویم، شدت می‌گیرد؛ قطعاً هریک از ما برای حمایت یا عدم حمایت از کاندیدای مورد نظرمان معیارهایی داریم، شاید برای عده‌ای ملاک هم‌حزبی بودن باشد یا برای عده‌ای، خدمتی که وعده داده یا انجام شده است، معیار انتخاب کاندیدا باشد، اما اگر بخواهیم به معنی واقعی کلمه از حق خود برای انتخاب وکیلمان در نهاد قانون‌گذاری کشور استفاده کنیم، باید در ابتدا ببینیم نماینده ما چه وظایفی در مجلس دارد.

سپهرغرب، گروه - زهره پوروهابی : طبق اصول 71 تا 90 قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود. یک نماینده می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و البته این قوانین نمی‌تواند در مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی باشد که تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان بوده، اما شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.

علاوه‌بر قانون‌گذاری، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. همچنین عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. علاوه‌بر این‌ها، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب نمایندگان باشد و یا استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس.

همچنین بناها و اموال دولتی که ملی اعلام شده باشد، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس آن‌هم درصورتی که منحصربه‌فرد نباشد.

وظیفه بعدی نماینده مجلس، سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور است؛ اگر حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیئت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، درصورتی که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.

همان‌طور که در این مجال کوتاه بررسی کردیم، وظایف نماینده مجلس برعکس آن چیزی است که بسیاری از ما به‌عنوان معیار درنظر می‌گیریم؛ بسیاری از افرادی که این‌روزها در ستاد انتخابات کاندیداها فعالیت دارند یا در گروه‌های خانوادگی له یا علیه کاندیدایی صحبت می‌کنند، چیزی بیش از حل مشکلات منطقه یا شهر خودشان را مد نظر قرار نمی‌دهند؛ البته اگر مثل برخی افراد فقط جیب و منافع خود را مد نظر نداشته باشند! و این درحالی است که نماینده مجلس باید بتواند در سطح ملی و در مواردی بین‌المللی اثرگذار باشد؛ یعنی از دانش، توانایی و طهارت روحی برخوردار باشد که در هر قبول و ردی، خداوند را مد نظر قرار داده و از امانتی که مردم به او داده‌اند، درست حفاظت کند.

زهره پوروهابی

شناسه خبر 79786