شناسه خبر:81753
1403/2/5 16:45:51

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از شناسایی 155 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان همدان طی فروردین‌ماه امسال خبر داد.

فرهنگ زمانی اظهار کرد: در فروردین‌ماه امسال 184 پرونده تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی به دادگاه ارجاع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در یک‌ماهه ابتدای سال 1403 در استان همدان به استناد تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 37 حکم بدون قاضی و با دستور دادستان اجرا شده و ساخت‌وسازهای غیر مجاز قلع‌وقمع شده است.

زمانی با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان در شهرستان‌های همدان، بهار و ملایر بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 813 مورد ساخت‌وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان همدان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 50 حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیر مجاز در شهرستان همدان صادر شده است، تأکید کرد: سال گذشته 270 مورد تغییر کاربری غیر مجاز به استناد تبصره دو ماده 10 در شهرستان همدان قلع‌وقمع شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه طی سال گذشته 490 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان بهار شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: 115 مورد از ساخت‌وسازهای غیر مجاز در این شهرستان به استناد تبصره دو ماده 10 قلع‌وقمع و 20 حکم از سوی مرجع قضائی صادر شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه 341 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان ملایر شناسایی شده است، یادآور شد: همچنین در این شهرستان 102 مورد قلع‌وقمع تغییر کاربری غیر مجاز به استناد تبصره دو ماده 10 صورت گرفته است.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 81753