شناسه خبر:74635
1402/7/22 12:54:58

سپهرغرب-گروه ریحانه آفرینش:یک روانشناس بالینی رابطه برای انسان از جایگاه خاصی برخوردار است. ارتباط برقرار کردن آن هم موثر و سازنده می‌تواند کمک‌کننده انسان باشد و او را‌ به شکوفایی برساند.

لیلا شقاقی گفت: ساخته شدن یک رابطه به دوطرف بستگی دارد و حفظ آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از ارکان مهم ساختن یک رابطه مهرورزی در سایه اخلاق است. فرد بدون مهرورزی و احترام، عشق جایگاه و رابطه خود را از دست می‌دهد. با کم یا بی‌توجهی، دوست داشتن هم ضعیف می‌شود. رابطه درست نتیجه رابطه درست و نبود نواقص در یک انسان است. همه ما دارای نقاط ضعف هستیم که می‌توانیم در کنار یک فرد دیگر که آن هم نواقص خود را دارد، به‌طور نسبی خوشحال باشیم. وقتی ما بتوانیم همدیگر را آن‌طور که هستیم بپذیریم آن وقت می‌توانیم یک رابطه سالم و درست داشته باشیم.
 
شقاقی بیان کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که ما نمی‌توانیم افراد را همان‌طور که هستند بپذیریم و می‌خواهیم آن‌طوری باشند که خودمان می‌خواهیم.
 
او افزود: ‌اگر رابطه بر اساس پذیرش کنار هم اتفاق بیفتد، می‌توانیم بگوییم آن رابطه سالم خواهد ماند. تعریف مهرورزی صرفاً این نیست کنار هم قرار بگیریم و تبادلات عاطفی داشته باشیم، ما می‌توانیم با پذیرش یکدیگر اوج مهر را به هم نشان دهیم.
 
 
 
 

شناسه خبر 74635