شناسه خبر:46141
1400/6/29 10:06:31

سپهرغرب، گروه اقتصادی: میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با 2000 مگاوات تخمین زده می‌شود. این میزان، برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان‌شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال 1399 است.

شرکت توانیر در تحلیلی به منظور برآورد میزان فعالیت استخراج رمزارزها، مصرف برق در ساعات 2 تا 5 بامداد اردیبهشت سال‌های 1398، 1399 و 1400 را با یکدیگر مقایسه کرد.

این ساعات و ایام سال از آن جهت انتخاب شدند که بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه‌شب به کمترین میزان می‌رسد زیرا بخش‌های تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج می‌شوند.

بنابراین اثر مصرف این دسته از مشترکان در بازه مورد بررسی به حداقل می‌رسد. 

همچنین به دلیل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررسی، اثر دما بر افزایش مصرف حذف می‌شود. از سوی دیگر مصرف تعداد 427 مشترک صنعتی که دارای رشد غیرمتعارف در سال‌های اخیر بوده اند از محاسبات حذف شده است.

ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که در اردیبهشت ماه 1400 برنامه وسیع جمع آوری، خانگی و صنعتی مشخص است لذا هرگونه رشد غیرمتعارف مصرف در بازه فوق به عامل مصرف‌کننده خارج از این مصارف متعارف مربوط می‌شود.

مطابق برآورد به روش مذکور، میزان فعالیت استخراج رمزارزها برابر با 2000 مگاوات تخمین زده می‌شود. از این مقدار، حدود 200 مگاوات (یک دهم کل ظرفیت) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند که از تاریخ پنجم خردادماه 1400 به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده‌اند.

این میزان توان (با فرض استفاده مستمر در طول یک سال) برابر با مجموع توان متوسط مصرفی سالانه سه کلان شهر مشهد، اصفهان و تبریز در سال 1399 است. 

همچنین از توان متوسط مصرفی سالانه استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، یزد، کرمان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی در سال 1399 بیشتر است.

شناسه خبر 46141