شناسه خبر:57330
1401/4/12 09:32:03

سپهرغرب، گروه کاردانش: سامانه نوین کشت بدون خاک به همت عضو هیئت علمی پژوهشکده مکانیک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ساخته شد.

دکتر عباس اکبرنیا درباره اهداف انجام طرح مذکور گفت: در شرایط فعلی علوفه مورد نیاز دام در کشور با کمبود قابل توجهی مواجه است. تحقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که در بخش کشاورزی، کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی ازجمله خوراک دام است. بنابراین مدیریت درازمدت منابع آب به خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک نیازمند استفاده بهینه و اقتصادی از منابع آبی موجود است.

وی در ادامه بیان کرد: سامانه کشت نوین هیدروپونیک ارائه شده نسبت به سامانه‌های موجود بسیار متمایز بوده و در یک سالن با مساحت برابر، دارای 20 درصد سطح زیر کشت بیشتر و 25 درصد مصالح مصرفی کمتر است. در این سامانه در هر هفت روز یک برداشت کامل علوفه صورت می‌گیرد و در این بین مصرف آب تا 92 درصد و انرژی تا 75 درصد صرفه‌جویی خواهد شد.

گفتنی است کشت هیدروپونیک (‌آبکشت) شیوۀ کشت گیاه، بدون خاک است. در این روش با افزودن عناصر ماکرو و میکرو به آب، عملاً نیاز گیاه به خاک منتفی می‌شود. در سامانه نوین کشت بدون خاک ساخته شده، بستر کشت سینی‌های دوار معلق در سطح افق هستند که مجموع چند سینی (بستر) با فاصله مناسب بسته به نوع و ارتفاع رشد محصول، سوار (متصل) بر یک محور عمودی مشترک بوده و یک واحد کشت هیدروپونیک را تشکیل می‌دهند. چندین واحد کشت بدون خاک در کنار هم در یک سالن تشکیل سامانه کشت بدون خاک (هیدروپونیک) را خواهد داد.

شناسه خبر 57330