شناسه خبر:62904
1401/9/2 08:51:06
شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد؛

حمایت از دامداران با تهاتر دام با نهاده

سپهرغرب، گروه کشاورزی: معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی، گفت: خرید تضمینی دام سبک و سنگین از دامداران، یک خرید حمایتی است.

محمد جعفری در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تا امروز در راستای حمایت از تولید حدود 20 هزار تن گوشت منجمد پنج تکه دام سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری کرده است.
وی با اشاره به این که خرید تضمینی دام سبک و سنگین در بیش از 15 استان انجام شده است، این خرید را یک خرید حمایتی دانست.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در توضیح وضعیت فعلی خرید تضمینی دام از دامداران اظهار کرد: مبنای قیمتی ما در میانگین کشور برای هر کیلوگرم گوشت منجمد، تقریباً 217 هزار تومان است و از این میزان تقریباً 90 هزار تومان برای دامدار محاسبه شده است.
جعفری درباره این که چه میزان از پول دامداران پرداخت شده، تصریح کرد: تا امروز حدود 70 درصد پول دامداران را با نهاده تهاتر کرده‌ایم و مابقی هم در صف تهاتر هستند تا در صورت تأمین نقدینگی مابقی را نیز پرداخت کنیم.
وی وضعیت نهاده‌ها را در کشور مطلوب دانست و گفت: نهاده‌ها در سه مسیر استان‌ها، مطالبات دامداران و سامانه بازارگاه عرضه می‌شوند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: حجم نهاده‌ها از لحاظ مقادیر و نوع آن‌ها در حد استاندارد است و در حال حاضر بیشتر از ذخایر استراتژیک نهاده در کشور داریم.
جعفری در پاسخ به این که چه میزان نهاده دامی بابت هر دام تهاتر شده به دامداران داده می‌شود، اظهار کرد: تهاتر دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به‌صورت ریالی است؛ یعنی به‌ازای هر کیلوگرم دامی که از دامدار خریدیم با ترکیب ذرت، سویا و جو، به نرخ‌های مصوب بازارگاه یا بعضاً پایین‌تر از نرخ مصوب بازارگاه به دامداران نهاده داده‌ایم.
وی افزود: فرض کنید یک کیلوگرم گوشت منجمد پنج تکه به قیمت 217 هزار تومان از دامداران خریداری کرده‌ایم؛ این را با ترکیب 40 درصد جو، 30 درصد ذرت و 30 درصد سویا به دامداران تحویل داده‌ایم.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص مازاد دام خریداری شده، خاطرنشان کرد: سیاست وزارتخانه در این بحث دو نوع بوده است؛ خرید حمایتی مازاد از طریق پشتیبانی امور دام به‌صورت گوشت قرمز و سیاست‌های صادراتی دام زنده که خرید گوشت منجمدش را شرکت پشتیبانی امور دام انجام داده و موضوع صادرات به رؤسای سازمانی استان‌ها واگذار شده تا خودشان صادرات دام زنده را مدیریت کنند.

شناسه خبر 62904