شناسه خبر:51718
1400/11/7 10:11:02

سپهرغرب، گروه شهر: بررسی آمارهای رسمی در رابطه با وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که زندگی در روستاها تقریبا نصف شهرها هزینه و درآمد دارد.

آنچه در رابطه با وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری در حدود 13 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت نشان داده بود که هزینه خانوارهای شهری قبل از دهه 90 از درآمد آنها بیشتر و بعد آن تا پایان سال قبل، درآمد از هزینه بیشتر شده بود.

اما بررسی گزارش دیگری از مرکز آمار ایران در رابطه با بودجه خانوار و توزیع درآمد که در مجموعه گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی ارائه شده، آمار دیگری از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در شهر و روستا رونمایی می‌کند.

 افزایش 29 میلیونی هزینه خانوار روستایی

این در حالی است که متوسط هزینه خانوارهای روستایی از سال 1387 تا 1399 از حدود پنج میلیون و 400 هزار به 34 میلیون تومان یعنی بیش از 29 میلیون تومان افزایش داشته است. اما درآمد روستانشینان در دوره مورد بررسی از حدود چهار میلیون و 800 هزار تومان به 42 میلیون تومان افزایش یافته که رشد حدود 38 میلیون تومانی دارد.

براین اساس، گرچه هزینه خانوارهای روستایی در چند سال ابتدایی بین سال‌های 1387 تا 1399 نسبت به درآمد آنها بالاتر بوده، ولی در چند سال گذشته عمدتا مازاد درآمد داشته‌اند.

 وضعیت افزایش درآمد و هزینه روستا و شهر

اما محاسباتی از هزینه و درآمد بین خانوار شهری و روستایی، وضعیت آنها را بیشتر نشان می‌دهد؛ به طوری که هزینه خانوارهای شهری از 9.4 میلیون در سال 1387 به 62.1 میلیون رسیده و درصد افزایش هزینه 560 درصد بوده است، از سویی درآمد شهرنشینان از 8.8 میلیون به 74.6 میلیون تومان رسیده است نشان دهنده رشد 747 درصد است. در حالی که در خانوارهای روستایی رشد هزینه 529 درصد و افزایش درآمد به 775 درصد می‌رسد.

 مازاد درآمد چقدر است؟

مازاد درآمد خانوارهای شهری در آخرین آمار در سال گذشته 12 میلیون تومان و خانوار روستایی هشت میلیون تومان بوده است.

 هزینه در روستا 80.9 درصد درآمد است

در خانوارهای روستایی در پایان سال گذشته 80.9 درصد درآمدها، هزینه بوده است در حالی که در خانوارهای شهری 83.2 درصد درآمد، هزینه است.

 هزینه روستا نشینی 54.7 درصد شهر نشینی

در مورد هزینه‌های زندگی شهری و روستایی، هزینه روستانشینی 54.7 درصد هزینه شهرنشینی است.

 روستاییان 56.3 درصد شهرنشینان درآمد دارند

از لحاظ درآمدی نیز درآمد روستایی 56.3 درصد درآمد خانوارهای شهری است.

شناسه خبر 51718