شناسه خبر:55294
1401/2/24 09:24:30

سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق رفاه اجتماعی از اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی خبر داد و گفت: در این طرح همه افراد 18 تا 50 سال می‌توانند در سه نرخ مختلف با سازمان تامین اجتماعی قرارداد ببندند و خود را بیمه کنند.

اسکندر کاکایی حق بیمه در هر سه نرخ را برای دریافت خدمات درمانی 75 هزار تومان عنوان و اظهار کرد: در نرخ 12 درصدی که شامل بازنشستگی هم می‌شود میزان حق بیمه 520 هزار تومان بوده و دریافت خدمات درمانی هم اختیاری است که مبلغ آن باید پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه در نرخ 14 درصدی میزان حق بیمه 605 هزار تومان است و اگر بیمه شده قبل از سن بازنشستگی فوت کند مستمری به بازماندگان تعلق می‌گرد، افزود: کامل‌ترین نوع بیمه نرخ 18 درصدی است که علاوه بر بازنشستگی و دریافت خدمات فوت قبل از بازنشستگی شامل ازکارافتادگی هم می‌شود و مبلغ حق بیمه در این نرخ 778 هزار تومان تعیین شده است.

 

شناسه خبر 55294