شناسه خبر:60202
1401/6/27 09:19:04

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در سال جاری 16 درصد از کودکان 3 تا 6 ساله در استان همدان وارنیش تراپی دریافت کرده‌اند گفت: انتظار داریم با هدف کاهش پوسیدگی دندان تا پایان سال این پوشش بیشتر شود.

ندا دادایی؛ رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به انجام وارنیش‌تراپی کودکان 3 تا 6 ساله در همدان اظهار کرد: والدین برای وارنیش تراپی کودکان خود به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 16 درصد از کودکان 3 تا 6 ساله در استان همدان وارنیش تراپی دریافت کرده‌اند گفت: انتظار داریم با هدف کاهش پوسیدگی دندان تا پایان سال این پوشش بیشتر شود.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: وارنیش به اندازه کافی تهیه شده و در اختیار مراکز بهداشت قرار گرفته است و همه والدین می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز یا پایگاه جامع سلامت در نزدیکی محل زندگی خود این خدمت را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: وارنیش فلوراید ماده حاوی فلوراید است که برای کاهش پوسیدگی دندان بر روی مینای دندان گذاشته می‌شود.

دادایی با بیان اینکه وارنیش‌تراپی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی هر سال در مدارس انجام می‌شود گفت: با توجه به تأثیری که فلوراید در کاهش پوسیدگی دارد، وارنیش فلورایدتراپی در همه دنیا مطمئن‌ترین و مؤثرترین راه برای کاهش پوسیدگی دندان است و به همین علت انجام این خدمت به صورت دو نوبت در سال برای دانش‌آموزان به فاصله هر شش ماه یکبار انجام می‌شود.

شناسه خبر 60202