شناسه خبر:51709
1400/11/7 09:55:33
شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد؛

کشت گندم در 5.7 میلیون هکتار از مزارع کشور

سپهرغرب، گروه اقتصادی: شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که کشت گندم در کشور تاکنون به پنج میلیون و 712 هزار هکتار رسیده است. در همین زمان میزان بارش نسبت به سال گذشته رشد 22.2 درصدی داشته است.

تاکنون با این مقدار کشت 95 درصد برنامه کشاورزی گندم در بخش کاشت در کشور محقق شده است.

برنامه‌‎ریزی شده است تا 6 میلیون هکتار از اراضی کشور به کاشت گندم دیم و آبی اختصاص یابد که تا پنجم بهمن، 95 درصد برنامه آبی و دیم عملیاتی شده است.

بر این اساس، نسبت به سال گذشته در همین زمان پنج درصد کمتر از سال گذشته گندم زیر کشت رفته که امید است با توجه به سازوکارهای طراحی شده تشویقی برای گندم‌کاران این میزان به مقدار سال گذشته برسد.

از 5.7 میلیون تن گندم کشت شده تاکنون حدود 1.9 میلیون تن به گندم آبی و 3.8 میلیون تن گندم دیم در کشور اختصاص داده شده است.

آن‌چه که در خصوص گندم‌های دیم اهمیت دارد، میزان بارش‌ها است که تاکنون بیش از 98 میلی‌متر بوده که نسبت به زمان بلندمدت (پنج ساله) 1.3 درصد و نسبت به سال گذشته میزان بارش‌ها 22.2 درصد افزایش دارد.

شناسه خبر 51709