شناسه خبر:56905
1401/4/1 09:21:55

پهرغرب، گروه متن زندگی: «امر مک گرات»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ملی ایرلند گالوی، گفت: «زوال عقل یک بیماری پیچیده است و نمرات پیش‌بینی خطر باید متناسب با فرد باشد.» برای این مطالعه، محققان داده‌های جمع آوری شده از حدود 4900 آمریکایی را که در مطالعه قلب فرامینگهام ثبت نام کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

سشرکت کنندگان تقریباً از سن 55 تا 80 سالگی تحت نظر بودند و از سن 65 سالگی پیگیری شدند تا ببینند چه کسانی دچار زوال عقل شده‌اند. شرکت‌کنندگانی که در سن 55 سالگی دیابت داشتند، چهار برابر بیشتر از افرادی که دیابت در آن سن نداشتند، بعداً به زوال عقل مبتلا شدند.محققان دریافتند که افراد مبتلا به فشار خون بالا در سن 55 سالگی بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل بودند و با هر 10 امتیاز افزایش فشار خون سیستولیک، این خطر حدود 12 درصد افزایش می‌یابد که بالاترین عدد در مطالعه است.یافته‌ها نشان داد افرادی که در سن 65 سالگی بیماری قلبی داشتند، اما سکته مغزی نداشتند، تقریباً دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل بودند.

بر اساس این گزارش، احتمال ابتلاء به زوال عقل در افراد 70 سال که دیابت و سکته داشتند بیشتر بود و افراد 80 ساله که سکته مغزی یا دیابت داشتند بین 40 تا 60 درصد بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل بودند.

شناسه خبر 56905